ഓഖി ദുരന്തം ഓര്‍മ്മിപ്പിക്കുന്നത്‌

Read More

കലങ്ങിമറിയുന്ന കടലും കടലോര ജീവിതങ്ങളും

മാറുന്ന കാലാവസ്ഥ കടലിനോടും കടലോരങ്ങളോടും ചെയ്യുന്നതിന്റെ തീവ്രത പലരൂപത്തിലും ലോകം അറിഞ്ഞുതുടങ്ങിയെങ്കിലും കുറേക്കൂടി വ്യക്തമായ ധാരണകള്‍ അക്കാര്യത്തില്‍ ഇനിയും രൂപപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ടെന്ന് ഓഖി അടക്കമുള്ള സമീപകാല ദുരന്തങ്ങള്‍ ഓര്‍മ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. കടലും കാലാവസ്ഥയും എത്രമാത്രം പരസ്പരബന്ധിതമാണെന്നും, കാലാവസ്ഥയിലെ ചെറിയ മാറ്റങ്ങള്‍പോലും എത്ര രൂക്ഷമായാണ് കടലിനെയും കടലിനെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരേയും ബാധിക്കുന്നതെന്നും വ്യക്തമാക്കുന്നു.

Read More

ഒഴുകുന്ന പുഴകള്‍ക്ക് വേണ്ടി നിലയ്ക്കാതെ ഒഴുകിപ്പരന്ന്

ലതചേച്ചിയെ അനുസ്മരിക്കുക എന്നത് ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടമായിത്തീരുന്നത് അവരുടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയി അത് ക്രോഡീകരിക്കുമ്പോള്‍ മാത്രമാണ്. അത്രവേഗം സമാഹരിക്കാന്‍ കഴിയുന്നതിനേക്കാള്‍ ഏറെ
വലുതാണ് മുപ്പത് വര്‍ഷത്തിലേറെയായി അവര്‍ ചെയ്തു തീര്‍ത്തതും തുടങ്ങാനിരുന്നതുമായ പദ്ധതികളെങ്കിലും അവയിലൂടെ കടന്നുപോകാന്‍ ഒരു ശ്രമം…

Read More

ആദിവാസി കുടിയിറക്കലായി മാറുന്ന സ്വയംസന്നദ്ധ പുനരധിവാസ പദ്ധതി

2006ല്‍ നിവലില്‍ വന്ന വനാവകാശ നിയമം ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് വയനാട് വന്യജീവിസങ്കേതത്തില്‍ പുരോഗമിക്കുന്ന സ്വയംസന്നദ്ധ പുനരധിവാസ പദ്ധതിയുടെ സാമൂഹികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ വിശകലനം ചെയ്യുന്നു.

Read More

നിക്ഷേപകര്‍ വരട്ടെ, ജനാധിപത്യം തുലയട്ടെ

വ്യവസായ സംരംഭങ്ങള്‍ക്കുള്ള നിയമങ്ങള്‍ ലളിതമാക്കിയും നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ലഘൂകരിച്ചും
ഉടമയ്ക്ക് അനുകൂലമായ സാഹചര്യമൊരുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ലോകബാങ്ക് മുന്നോട്ടു
വെച്ച ആശയത്തെ പിന്തുടര്‍ന്ന് ജനാധിപത്യത്തെ അട്ടിമറിക്കുകയാണ് കേരള ഇന്‍വെസ്റ്റ്‌മെന്റ്
പ്രൊമോഷന്‍ ആന്റ് ഫെസിലിറ്റേഷന്‍ ഓര്‍ഡിനന്‍സിലൂടെ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍
ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിശദമാക്കുന്നു.

Read More
Most Popular

കുത്തകബോധങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്ത ജനാധിപത്യ സമരം

കേരളീയ പൊതുസമൂഹത്തില്‍ നാളുകളായി തളം കെട്ടിനില്‍ക്കുന്ന കുത്തകബോധങ്ങളുടെ ആകെ തുകയാണ് ചെങ്ങറ സമരത്തിനെതിരെയുള്ള ആരോപണങ്ങള്‍. ചെങ്ങറ സമരം ഇത്തരം ബോധങ്ങളെയെല്ലാം പൊളിച്ചുകൊണ്ട് യഥാര്‍ത്ഥ പുരോഗമനാത്മകനിലപാടിലേക്കാണ് പോയികൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വിഭവങ്ങള്‍ക്ക് മേലുള്ള അധികാരത്തിലൂടെ ഒരു സമൂഹം സുദൃഢമാകുന്ന വിധത്തിലുള്ള, അതിലൂടെ അടിസ്ഥാനാവകാശങ്ങള്‍ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന വിധത്തിലുള്ള പൗരത്വം ആര്‍ജ്ജിക്കാന്‍ കഴിയുന്നതിലേക്ക് അടിസ്ഥാനവര്‍ഗ്ഗവിഭാഗങ്ങള്‍ മുന്നോട്ട് വരുന്നതാണ് യഥാര്‍ത്ഥ പുരോഗമനം.

....
Read More

കേരളത്തിന്റെ ഹൃദയം പിളര്‍ക്കാനോ ഈ പാത?

....
Read More

സൈലന്റ്‌വാലിയെ സംരക്ഷിക്കുക

....
Read More