കിനാലൂരിലെ വികസനം എന്ത്?

Download PDF

ലക്ഷക്കണക്കിന് വരുന്ന ഭൂരഹിതര്‍ക്കും ദളിതര്‍ക്കും ആദിവാസികള്‍ക്കും ഭൂമി നല്‍കാനില്ലെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ ആവര്‍ത്തിച്ച് പറയുമ്പോഴും വികസനത്തിനുവേണ്ടി കുടിയൊഴിപ്പിക്കപ്പെടുന്നവര്‍ തെരുവിലുറങ്ങുമ്പോഴും ആയിരക്കണക്കിനേക്കര്‍ ഭൂമി സര്‍ക്കാര്‍ മാഫിയകള്‍ക്ക് കൈമാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കോഴിക്കോട്ടെ കിനാലൂരില്‍നിന്ന് ഒരനുഭവം.