ഗാന്ധിമന്ദിരത്തിന്റെ പേരിലും ഒരു കുടിയൊഴുപ്പിക്കല്‍!

Download PDF

‘നിങ്ങള്‍ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവര്‍ത്തിയും സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും താഴെതട്ടില്‍ കഴിയുന്ന വ്യക്തിയെ എങ്ങിനെ ബാധിക്കുമെന്ന് ഓര്‍ക്കണം’. ഭരണകര്‍ത്താക്കള്‍ക്ക് ഈ ഉപദേശം നല്‍കിയത് മറ്റാരുമല്ല, നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപിതാവ് മഹാത്മാഗാന്ധിജിതന്നെ. അദ്ദേഹം നയിച്ച കോണ്‍ഗ്രസ് പാര്‍ട്ടി സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരം എത്ര അധ:പതിച്ചു എന്നുള്ളതിന് ഇതാ കോണ്‍ഗ്രസ് പാര്‍ട്ടി ഭരിക്കുന്ന ആന്ധ്രാപ്രദേശിന്റെ തലസ്ഥാനത്തുനിന്ന് ഒരു തെളിവുകൂടി.