പിഴുതെറിയപ്പെട്ടവരുടെ വിലാപങ്ങള്‍

Download PDF

പ്രമുഖ സാമൂഹ്യപ്രവര്‍ത്തകയായ അഡ്വ. ആശയുടെ ഈ രംഗത്തെ ആദ്യ സംരംഭം എന്ന രീതിയില്‍ ഇതിന് ഏറെ പ്രസക്തിയുണ്ട്. വിവേചനങ്ങളാല്‍ ഒതുക്കപ്പെട്ട ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയായ ആശയ്ക്ക് തന്റെ അരികുചേര്‍ന്നു നില്‍ക്കുന്ന വിഭാഗത്തിന്റെ വേദനകള്‍ തിരിച്ചറിയാന്‍ കഴിഞ്ഞുവെന്നത് ഈ സംഭവത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയം വ്യക്തമാക്കുന്നു.