മഞ്ഞുകാലത്തെ ഓര്‍മ്മകള്‍

Download PDF

വൈല്‍ഡ്‌ലൈഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫറായ നസീര്‍ അനുഭവിച്ച ഒരു കാടന്‍യാത്രയില്‍നിന്ന്. കാടിനെ പ്രണയിക്കുവാനാണ് മഞ്ഞുകാലം വരുന്നത്.