ലാലൂര്‍ മോഡല്‍ പ്രൊജക്ട് അട്ടിമറിച്ചു; വീണ്ടും സമരം

Download PDF

ലാലൂര്‍ മാലിന്യപ്രശ്‌നത്തിന് ശാശ്വത പരിഹാരം കാണുന്നതിന് മുഖ്യമന്ത്രി വി എസ് അച്യുതാനന്ദന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ രൂപവത്കരിച്ച ലാലൂര്‍ മോഡല്‍ പ്രൊജക്ട് (ലാംപ്) അട്ടിമറിക്കപ്പെടുന്നു.