മീഡിയ ആക്ടിവിസം ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവര്‍ത്തനമാണ്‌

Download PDF

ആക്ടിവിസ്റ്റ് മീഡിയ എന്തായിരിക്കണമെന്ന് ചലച്ചിത്ര ജീവിതത്തിലെ അനുഭവങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ഡോക്യുമെന്ററി ചലച്ചിത്രകാരന്‍ പി. ബാബുരാജ് സംസാരിക്കുന്നു