അമ്മമാര്‍ സമര്‍പ്പിക്കുന്ന സങ്കടഹര്‍ജി

Download PDF

മന്ത്രി കെ.വി. തോമസിന് കാസര്‍കോട്ടെ എന്‍ഡോസള്‍ഫാന്‍ ഇരകളുടെ
അമ്മമാര്‍ സമര്‍പ്പിക്കുന്ന സങ്കടഹര്‍ജി