പ്രവര്‍ത്തനം നല്‍കിയ പാഠങ്ങള്‍

Download PDF

കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വര്‍ഷമായി ഹിന്ദ്‌സ്വരാജ് നൂറാം വാര്‍ഷീകാഘോഷം വിവിധ പരിപാടികളോടെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതില്‍ മുന്‍കൈ എടുത്ത സമിതിയുടെ ജനറല്‍ കണ്‍വീനര്‍ അനുഭവങ്ങള്‍ പങ്കു വയ്ക്കുന്നു.