സൈക്കിള്‍ തണ്ടിലെ പ്രണയം

Download PDF

ഹാന്റിലിന് മുന്‍പില്‍ പിടിപ്പിച്ച ബേബി സീറ്ററില്‍ കുറേക്കൂടി ചെറിയ കുട്ടികളെ ഇരുത്തി
സൈക്കിളില്‍ പാഞ്ഞു പോകുന്ന സ്ത്രീകളെ കണ്ട് ഞാന്‍ വാ പൊളിച്ചു..