ചെരുപ്പ് ശരീരഘടനയെ സ്വാധീനിക്കുന്നതെങ്ങിനെ ?

Download PDF

നേര്‍രേഖയിലൂടെ നടക്കാന്‍ കഴിയുന്ന  രീതിയിലുള്ള ചെരുപ്പുകള്‍ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ശരീരഘടനയെ ശരിയായി നിലനിര്‍ത്തുന്നത്. പിന്നില്‍ കെട്ടുള്ളതും നന്നായി  വളയുന്നതുമായ ചെരുപ്പ് അതിന്  സഹായകമാകുമെന്ന്  വണ്‍ഡേ സ്‌കൂള്‍ പറയുന്നു