ഒരു വട്ടംകൂടി വധിച്ചതിന് അഭിനന്ദനങ്ങള്‍!

Download PDF

93-ാം വയസ്സില്‍ രോഗപീഢയാല്‍ മരിച്ചുകഴിഞ്ഞ ഒരാളെ ഒരു വട്ടംകൂടി വധിച്ചതിന് അഭിനന്ദനങ്ങള്‍! (ഇത് ദയാവധമായിരുന്നോ?) ഒരു സംശയം ബാക്കി. ഇതെന്തേ കുറച്ചുകൂടി നേരത്തേ ആകാമായിരുന്നില്ലേ, ആ മനുഷ്യന്‍ ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോള്‍?