വാന്‍ഗോഗില്‍ നിന്ന് സൈക്കിളിലേക്ക്

Download PDF

എവിടെപ്പോയാലും ഹോളണ്ടുകാര്‍ സൈക്കിള്‍ കൂടി കൂടെകൊണ്ടുപോകും. ഒരു കോടി രൂപയോളം വിലയുള്ള മേഴ്‌സിഡസ് ബെന്‍സ് -എസ് ക്‌ളാസ് കാര്‍ കൊണ്ടുനടക്കുന്നവര്‍ പോലും കാറിന്റെ മുകളില്‍ ഒരു പഴയ മുഴുവന്‍ സൈക്കിള്‍ കെട്ടിവയ്ക്കും. സൈക്കിളിനെ ഹൃദയത്തോട് ചേര്‍ത്തുവയ്ക്കുന്ന ഡച്ചുകാരുടെ കൂടുതല്‍ വിശേഷങ്ങളുമായി