മതിലുകള്‍ക്കപ്പുറം

Download PDF

പടിക്കലൂടെ നോക്കിയാല്‍ വീടിന്റെ ഉമ്മറം പോലും കാണരുത് എന്ന വാശിയില്‍ മലയാളികള്‍ മതിലുകള്‍ കെട്ടുമ്പോള്‍ സുരക്ഷയല്ല, അവിശ്വാസവും പരിസ്ഥിതി നാശവുമാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് സി. രാജഗോപാല്‍