പുഴയോരങ്ങള്‍ പുനര്‍ജ്ജനിക്കുമ്പോള്‍

Download PDF

ജലസംരക്ഷണത്തിലൂന്നിയ ജലവിനിയോഗ സംസ്‌കാരം സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുന്നതിലൂടെ ഒരു പുഴയേയും പുഴയോരജീവിതങ്ങളേയും എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കാം എന്ന് അനുഭവങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ചാലക്കുടിപുഴ സംരക്ഷണ സമിതി പ്രവര്‍ത്തകന്‍ രജനീഷ് സംസാരിക്കുന്നു

Tags: