ഇനിയെങ്കിലും നിര്‍ത്തിക്കൂടേ…

Download PDF

വെറും മൂന്ന് തുള്ളികൊണ്ട് പോളിയോ മുക്തി എന്ന പേരില്‍ 1995 ല്‍ ആരംഭിച്ച പരിപാടി
ഇത്രയും വര്‍ഷങ്ങള്‍ കഴിഞ്ഞിട്ടും ‘മുക്തി’ കൈവരിക്കാത്തതെന്തുകൊണ്ട്? അപകടകരമായതും
അനേകം കുട്ടികള്‍ മരിക്കാന്‍ കാരണമായതുമായ ഈ മരുന്ന് നിര്‍ത്താത്തത് എന്തുകൊണ്ട്?
ആരോഗ്യജാഗ്രതാ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ എഴുതുന്നു