കാബേജ് എന്ന പച്ചവിഷക്കറി

Download PDF

എന്‍ഡോസള്‍ഫാന്‍ ചര്‍ച്ചകള്‍ വിഷകൃഷിയെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകള്‍ മലയാളികളുടെ ഉള്ളില്‍ നിറച്ചിരിക്കുകയാണ്. തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ നിന്നും വരുന്ന പച്ചക്കറികള്‍ വാങ്ങാന്‍ ആരും അല്പം ഭയപ്പെടുന്നു. കീടനാശിനി പ്രയോഗം അത്രയ്ക്ക് മാരകമാണ് അവിടെ. കൂടുതല്‍ വിളവ്, വേഗത്തില്‍ കിട്ടുന്നതിനായി കാബേജില്‍ നടത്തുന്ന കീടനാശിനി
പ്രയോഗത്തെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്നു കണ്ണയ്യന്‍ സുബ്രഹ്മണ്യം. മറ്റ് പച്ചക്കറികളുടെയും അവസ്ഥ ഇതുതന്നെയാണ്. കീടനാശിനിയുടെ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ അറിയാത്ത തമിഴ്‌നാട്ടിലെ കര്‍ഷകരും അറിഞ്ഞിട്ടും ഒന്നും ചെയ്യാതെ വീണ്ടും പച്ചക്കറി വാങ്ങാനെത്തുന്ന മലയാളികളും തുടര്‍ച്ചയായി വിഡ്ഢികളാകുന്നു.