എന്‍ഡോസള്‍ഫാന്‍ നിരോധനത്തിനപ്പുറം

Download PDF

എന്‍ഡോസള്‍ഫാന്‍ നിരോധനത്തിനൊപ്പം കാസര്‍ഗോഡെ ദുരിതബാധിതരുടെ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ കൂടി പരിഗണിക്കപ്പെടണമെന്ന് എന്‍ഡോസള്‍ഫാന്‍ പോരാട്ടത്തില്‍ നാളുകളായി ഇടപെടുന്ന എം.എ. റഹ്മാന്‍