ഹോളണ്ടിലെ സൈക്കിള്‍ ഇണക്കിളികള്‍

Download PDF

രണ്ട് സൈക്കിളിലായി സഞ്ചരിക്കുന്ന ആണ്‍കുട്ടിയും പെണ്‍കുട്ടിയും ഒരു കൈകൊണ്ട് സൈക്കിള്‍ ഹാന്റില്‍ പിടിക്കുകയും മറ്റേ കൈ പരസ്പരം ചേര്‍ത്ത് പിടിച്ച് സൈക്കിള്‍ ചവിട്ടുകയും ചെയ്യുന്നത് ഹോളണ്ടിലെ സ്ഥിരം കാഴ്ചയാണ്.
ഹോളണ്ടിലെ സൈക്കിള്‍ ഇണക്കിളികള്‍ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇവരുടെ വിശേഷങ്ങളുമായി