ഫാസിസത്തെ ജനം വലിച്ചെറിയും

Download PDF

തീവ്രവാദത്തിന്റേയും പാക്കിസ്ഥാനില്‍നിന്നുള്ള ഭീഷണിയുടേയും മാവോയിസത്തിന്റേയും കുടിയൊഴിപ്പിക്കലുകളുടേയും മറ്റും പേരില്‍ പുതിയ രൂപത്തില്‍ അടിയന്തരാവസ്ഥ വരാനിടയുണ്ടെന്നും അതിനാല്‍ തന്നെ ജനാധിപത്യവാദികളുടെ നിതാന്ത ജാഗ്രത ആവശ്യമാണന്നും ഐ. ഗോപിനാഥ്‌