പബ്ലിക്‌റിലേഷന്‍ സമരങ്ങളുടെ പിന്നാമ്പുറം

Download PDF

ഹസാരെയുടെയും രാംദേവിന്റെയും സമരത്തിന് കിട്ടിയ മാധ്യമപ്രീതി എന്തുകൊണ്ട് ഇറോം ഷര്‍മിളയ്ക്കും മേധയ്ക്കും കിട്ടാതെ പോയി എന്ന് നിരീക്ഷിക്കുന്നു