കാട്ടിലെ സൈക്കിള്‍

Download PDF

ആംസ്റ്റര്‍ഡാമിലെ റേഡിയോ നെതര്‍ലാന്റ്‌സ് ട്രെയിനിങ്ങ് സെന്ററിലേക്ക് കാടിനുള്ളിലൂടെയുള്ള വഴി തിരഞ്ഞെടുത്ത്
പോയപ്പോഴുണ്ടായ സൈക്കിള്‍ അനുഭവം വിവരിക്കുന്നു