ദി കിച്ചണ്‍ പാര്‍ട്ടി

Download PDF

25 കീലോമീറ്റര്‍ നിറുത്താതെ സൈക്കിള്‍ ചവുട്ടി ഹോളണ്ടിലെ ചെറുപട്ടണമായ ആംഫുര്‍ട്ടില്‍
ഒരു കിച്ചണ്‍ പാര്‍ട്ടിയില്‍ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയ അനുഭവവുമായി