എന്‍ഡോസള്‍ഫാന്‍ ദുരിതമഴ തോരുന്നില്ല

Download PDF

എന്‍ഡോസള്‍ഫാന്‍ പീഡിതരുടെ പ്രശ്‌നങ്ങളില്‍ ഇടപെട്ട് അന്വേഷണം നടത്തിയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന്‍ മുന്നോട്ട് വച്ച നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളില്‍ ചിലവ അടര്‍ത്തിമാറ്റിക്കൊണ്ട് ഉത്തരവിറക്കി ദുരിതബാധിതരെ
കേരള സര്‍ക്കാര്‍ വഞ്ചിച്ചിരിക്കുന്നു