പ്രവേശനം നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ

Download PDF

ആംസ്റ്റര്‍ഡാമിന് സമീപമുള്ള കാറ്റാടി യന്ത്രങ്ങളുടെ ഗ്രാമത്തിലെ വിന്‍ഡ്മില്ലുകള്‍ക്കിടയിലൂടെ
ഒരു പകല്‍ മുഴുവന്‍ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ലക്ഷ്യവുമില്ലാതെ സൈക്കിളില്‍ കറങ്ങി നടന്ന അനുഭവങ്ങളുമായി