ഇറോം ശര്‍മ്മിളയെ കൊല്ലേണ്ടതുണ്ടോ?

Download PDF

ഇറോം ശര്‍മ്മിളയുടെ സമരം AFSPA എന്ന പതിവ് വിഷയത്തിലൊഴികെ മറ്റനവധി സംഭവങ്ങളില്‍ അസാധാരണമാം വിധം നിശ്ശബ്ദമാണെന്നും ശര്‍മ്മിളയെ ചിലര്‍ നിശബ്ദയാക്കുകയാണെന്നും പര്‍ണാബ് മുഖര്‍ജി