അനുഷ്ഠാനകലയും വ്യായാമവുമാകുന്ന സമരം

Download PDF

ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടി ഭൂസമരം നടത്തുമ്പോള്‍ ഉന്നയിക്കേണ്ട പ്രശ്‌നം എന്താണ്? ഭൂരഹിതര്‍ക്കെല്ലാം ‘ഒരു തുണ്ട് ഭൂമി’ നല്‍കുകയെന്നതാണോ അവരുയര്‍ത്തേണ്ട ആവശ്യം? തങ്ങളുടെ സര്‍ക്കാര്‍ കണ്ടെത്തിയ രണ്ടരലക്ഷത്തോളം ഭൂരഹിത കുടുംബങ്ങള്‍ക്കെല്ലാം രണ്ടുവര്‍ഷത്തിനിടയില്‍ മൂന്നുസെന്റ് ഭൂമി വീതം കിടപ്പാടമായി നല്‍കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയും റവന്യൂമന്ത്രിയും പറയുന്നുണ്ട്. ഇതു നടപ്പിലാക്കിയാല്‍ സി.പി.എം നടത്തിയ ഭൂസമരം വിജയമാകുമോ?