അഹിംസാ സമരത്തിനെതിരെ ലാത്തി വീശുന്നത് എന്തിന്?

Download PDF

തൃശൂര്‍ ജില്ലയിലെ പാലിയേക്കരയില്‍ നടക്കുന്ന ടോള്‍ വിരുദ്ധ സമരം 2013 ഫെബ്രുവരി 12 ന് ഒരു വര്‍ഷം പിന്നിട്ട ദിവസം ടോള്‍ പ്ലാസയില്‍ നടന്ന ഉപരോധസമരത്തിന് നേരെ ലാത്തി വീശിയ പോലീസ് നടപടിയോട് പ്രതികരിക്കുന്നു.