തദ്ദേശീയരുടെ മുന്‍കൈയില്‍ തുടര്‍ച്ചകളുണ്ടാകും

Download PDF

റിസോര്‍ട്ടുകള്‍ ക്രമാതീതമായി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആദിവാസി കോളനികളോട് ചേര്‍ന്ന് റിസോര്‍ട്ട് വരുന്നതില്‍ ജനങ്ങള്‍ക്ക് ആശങ്കയുണ്ട്.