ഇന്റലിജന്‍സ് ബ്യൂറോ റിപ്പോര്‍ട്ട്: മഹാവിഡ്ഢിത്തം കൊണ്ട് രാജഭക്തി കാണിക്കുന്നവര്‍

Download PDF

ഇന്ത്യയുടെ ഇന്റലിജന്‍സ് സംവിധാനത്തിന്റെ ‘ഇന്റലിജന്‍സി’നെക്കുറിച്ച് സംശയം തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ഐ.ബി റിപ്പോര്‍ട്ടിന്റെ പിന്നാമ്പുറ താത്പര്യങ്ങള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു ഐ.ബിയുടെ പട്ടികയില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട ആണവവിരുദ്ധ പ്രവര്‍ത്തകന്‍