ശാസ്ത്രസാഹിത്യത്തിന്റെ രാസസൂത്രങ്ങള്‍

Download PDF

തൃശൂരിലെ ‘സദസ്സ് സാഹിത്യവേദി’യുടെ പ്രതിമാസ സംവാദ പരമ്പരയുടെ ഭാഗമായി അംബികാസുതന്‍ മാങ്ങാടിന്റെ ‘എന്‍മകജെ’ എന്ന നോവല്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്ത വേദിയില്‍ പ്രൊഫ. സി. രവീന്ദ്രനാഥ് എം.എല്‍.എ നടത്തിയ ‘പ്രഭാഷണം’ കേള്‍ക്കാത്തവര്‍ക്കുവേണ്ടി…