‘ഇന്‍വെസ്റ്റ് ഇന്‍ ഗോള്‍ഡ് ബിലീവ് ഇന്‍ ഗോഡ്’

Download PDF

തൃശൂര്‍ കറന്റ്ബുക്‌സിന്റെ ‘കാലാതീതം’ എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രകാശനത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടന്ന കോലാഹലങ്ങള്‍
അനാവൃതമാക്കിയത് എന്തെല്ലാം ‘വിശ്വാസ’ങ്ങളെയാണ്? തകര്‍ത്തുകളഞ്ഞത് ആരുടെയെല്ലാം വിശ്വാസ്യതകളെയാണ്?