അവസാന വാക്ക് ആരുടേത്?

Download PDF

തിരുവനന്തപുരം വികസന അതോറിറ്റിയുടെ (ട്രിഡ) മൊബിലിറ്റി ഹബ്ബിന് ‘തടസ്സമായി നില്‍ക്കുന്ന’ ആര്‍ക്കും വേണ്ടാത്ത ഒരു പഴയ സര്‍ക്കാര്‍ സ്‌കൂളും കുറച്ചു മരങ്ങളും കുറേ പാവപ്പെട്ട
കുട്ടികളും ചരിത്രത്തില്‍ ഇടംനേടാന്‍ പോകുന്ന നിര്‍ണ്ണായകമായ ഒരു ദൗത്യമായി മുന്നോട്ടു
പോവുകയാണ്. അവരുടെ ശബ്ദം ഉറപ്പായും ഈ ലോകം കേള്‍ക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന്