ഭൂ മാഫിയയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള തിരുത്തലുകള്‍

Download PDF

നെല്‍വയല്‍-തണ്ണീര്‍ത്തട നിയമം യാഥാര്‍ത്ഥ്യമാക്കുന്നതിനായി ഏറെ ശ്രമങ്ങള്‍ നടത്തിയ പരിസ്ഥിതി പ്രവര്‍ത്തകനും സേവ് റൈസ് ക്യാമ്പയ്‌നറുമായ ആര്‍. ശ്രീധര്‍