നിയമം സംരക്ഷിക്കാന്‍ കൃത്യമായ ജനകീയ ഇടപെടല്‍ വേണ്ടിവരും

Download PDF

നെല്‍വയല്‍-തണ്ണീര്‍ത്തട സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒട്ടേറെ നിയമപോരാട്ടങ്ങള്‍ നടത്തിയ അഭിഭാഷകനും പരിസ്ഥിതി പ്രവര്‍ത്തകനുമായ അഡ്വ. ഹരീഷ് വാസുദേവ്‌