ഇത് നിയമത്തില്‍ വെള്ളം ചേര്‍ക്കലല്ല, വിഷം ചേര്‍ക്കലാണ്

Download PDF

പരിസ്ഥിതി പ്രവര്‍ത്തകനും നെല്‍വയല്‍-തണ്ണീര്‍ത്തട നിയമ സംരക്ഷകനുമായ എം. മോഹന്‍ദാസ്