കേരളീയം April | 2018

കാതിക്കുടത്തിന്റെ കണ്ണുനീര്‍

നിറം മാറുന്ന പെരിയാര്‍

അണക്കെട്ടുകള്‍ എന്ന ദുരനുഭവം

തീരവും കടലും നഷ്ടമാകുമ്പോള്‍

പുതുവൈപ്പ് നല്‍കുന്ന സൂചനകള്‍

ജനങ്ങളുടെ ആശങ്കകള്‍ക്ക് വിലയില്ലാത്ത ഗെയില്‍

ഏകവിളത്തോട്ടങ്ങള്‍ എന്ന വിനാശ മാതൃക

നിയമങ്ങള്‍ ബാധകമല്ലാത്ത മലബാര്‍ ഗോള്‍ഡ്

അതിജീവനം അസാധ്യമാക്കുന്ന വികസനം

വികസന സമീപനങ്ങളുടെ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍

സാമ്പത്തിക വളര്‍ച്ച വികസനത്തില്‍ മുഖ്യമായി വരില്ല

പുറന്തള്ളലല്ല, ഉള്‍ക്കൊള്ളലാണ് വികസനത്തിന്റെ ധര്‍മ്മം

സാംസ്‌കാരികമായ ഉയര്‍ച്ചയ്ക്ക് പരിഗണന നല്‍കണം

മനുഷ്യന് മാത്രമായി ഒരു നിലനില്‍പ്പില്ല

വിഭവപരിമിതി എന്നതിനെ അവഗണിക്കാന്‍ കഴിയില്ല

മത്സ്യത്തൊഴിലാളികള്‍ കൊല്ലപ്പെടുന്നത് ഒരു മാതൃകയല്ല

വികസനം ചെറിയ ഘടകങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക വളര്‍ച്ച

പുതിയ രാഷ്ട്രീയവും, പുതിയ വികസനവും

വികസനം ദരിദ്രരെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രക്രിയ

പണമാകരുത് വികസനത്തിന്റെ മാനദണ്ഡം

Page 2 of 3 1 2 3