ആയുര്‍വ്വേദ മരുന്നുകളില്‍ വിഷാംശം വ്യാപിക്കുന്നു

Read More

കുഞ്ഞാലിപ്പാറ്റ വീണ്ടും തര്‍ക്ക വിഷയമാകുന്നു

| | Uncategorized

Read More

ഡീസല്‍ വാഹനങ്ങള്‍ ആരോഗ്യത്തിനു കൂടുതല്‍ ഹാനികരം

പെട്രോള്‍ എഞ്ചിനുകള്‍ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനേക്കാള്‍ പത്ത് മുതല്‍ നൂറ് മടങ്ങുവരെ വിഷപദാര്‍ത്ഥങ്ങള്‍ ഡീസല്‍ എഞ്ചിനുകള്‍ പുറത്തുവിടുന്നുണ്ട്.

Read More