നീര്‍ത്തടത്തിന് പകരമാവില്ല വിമാനത്താവളം

പമ്പാനദിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്ന നീര്‍ത്തടങ്ങള്‍ നികത്തി നിര്‍മ്മിക്കുന്ന ആറന്മുള വിമാനത്താവളം
മധ്യതിരുവിതാംകൂറില്‍ ഗുരുതരമായ പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന്

Read More