പമ്പാ-അച്ചന്‍കോവില്‍-വൈപ്പാര്‍ ലിങ്ക് കനാല്‍: കാടും പുഴയും കുട്ടനാടും മുടിക്കാന്‍ ഒരു പദ്ധതി

അനിയന്ത്രിത മണല്‍ ഖനനം ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള ഇടപെടലുകള്‍ മൂലം ഇപ്പോള്‍ത്തന്നെ
ഊര്‍ദ്ധശ്വാസം വലിച്ചുകഴിയുന്ന പമ്പാ, അച്ചന്‍കോവില്‍ നദികളുടെ ചരമഗീതം കുറിക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് ദേശീയ നദീബന്ധന പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി നടപ്പിലാക്കാന്‍ പോകുന്നതെന്ന്

Read More

പമ്പ നീരൊഴുക്കിന്റെ നിലവിളികള്‍

മനുഷ്യസംസ്‌കാരത്തെ നിലനിര്‍ത്തുന്ന ജൈവ ആവാസവ്യവസ്ഥ എന്ന നിലയില്‍ നദികളുടെ
പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും നീരൊഴുക്ക് നിലച്ച് ശോഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പമ്പാനദി പുനരുജ്ജീവിക്കേണ്ടതിന്റെ
പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും എന്‍.കെ. സുകുമാരന്‍ നായര്‍

Read More