മാലിന്‍ ദുരന്തം: ഗാഡ്ഗില്‍-കസ്തൂരിരംഗന്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ ഓര്‍ക്കുന്നുണ്ടോ?

മഹരാഷ്ട്രയിലെ പൂനെ ജില്ലയിലെ മാലിന്‍ എന്ന ആദിവാസി ഗ്രാമത്തില്‍
കഴിഞ്ഞ മണ്‍സൂണ്‍ കാലത്ത് (2014 ജൂലൈ 30ന്) ഉണ്ടായ ഉരുള്‍പൊട്ടലിനെക്കുറിച്ച് ഗാഡ്ഗില്‍-കസ്തൂരിരംഗന്‍ കമ്മിറ്റി റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുടെ വെളിച്ചത്തില്‍ പരിശോധിക്കുന്നു.

Read More

ദൈവം നൃത്തം ചെയ്യുമ്പോള്‍

കാഴ്ചകള്‍ക്ക് വിലയുളളപ്പോള്‍ സ്വാതന്ത്യത്തിന് അര്‍ത്ഥ ശൂന്യതയുണ്ടാകുമ്പോള്‍ നാം എന്ത് കാണുന്നു എന്നത് കേവലം കാഴ്ചമാത്രമല്ലാതായിതീരുന്നു. ഇത്തരം ഒരു കാഴ്ച നല്‍കിയ അമലാന്‍ ചക്രവര്‍ത്തിയുടെ ദൈവം നൃത്തം ചെയ്യുമ്പോള്‍ എന്ന ഡോക്യുമെന്ററിയെക്കുറിച്ച്‌

Read More

തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ അരാഷ്ട്രീയത

Read More