ഗാന്ധിയും അംബേദ്ക്കറും

സമത്വത്തിനുവേണ്ടി നടത്തുന്ന ദലിത് സമരങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്താന്‍ ഗാന്ധിജി ബോധപൂര്‍വ്വം ശ്രമിച്ചുണ്ടെന്ന്

Read More

ഭൂപരിഷ്‌ക്കരണവും ദലിതുകളും

കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭൂപരിഷ്‌ക്കരണം പൂര്‍ത്തിയാക്കേണ്ടത്, ഭൂമിയുള്‍പ്പെടെയുള്ള മുഴുവന്‍ സാമ്പത്തികോല്‍പ്പാദനങ്ങളിലും ദലിതുകളുടെ അവകാശം സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം. ഇതിനായി കര്‍ഷകത്തൊഴിലാളിയെന്ന നിര്‍വ്വചനത്തെ നിഷേധിച്ച് ദലിതുകളൊരു സമുദായമായി പുനര്‍നിര്‍വ്വചിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

Read More