വരൂ ഈ കോളനികളിലെ ജീവിതം കാണൂ…

മുത്തങ്ങ സമരത്തിന്റെ പത്താം വാര്‍ഷികത്തില്‍ സമരത്തെയും വയനാട്ടിലെ ആദിവാസി ജീവിതത്തെയും കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്നു, മുത്തങ്ങ സമരത്തെ സഹായിച്ചു എന്ന് ആരോപിച്ച് പോലീസിന്റെ ക്രൂര മര്‍ദ്ദനത്തിന് ഇരയായ ഡയറ്റിലെ അദ്ധ്യാപകന്‍.

Read More

പിന്‍തുടര്‍ച്ചയില്ലാത്ത ചെമ്പുന്തറകാളി ചോതിക്കറുപ്പന്‍

ഇന്ത്യന്‍ മാധ്യമങ്ങള്‍ സവര്‍ണ്ണപ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിന്റെ പ്രയോക്താക്കളായി മാറിയിട്ടും അവക്കെതിരായ നാമ്പുകള്‍ ഇന്ത്യയുടെ വിശാല ചക്രവാളത്തില്‍ എവിടെയും വിടരാതിരിക്കുന്നതിന്റെ ആശങ്കപങ്കുവയ്ക്കുന്നു

Read More