വയലുകള്‍ സ്വകാര്യഭൂമിയാണെങ്കിലും പൊതുസ്വത്തായി സംരക്ഷിക്കണം

കേരള ജൈവകര്‍ഷക സമിതിയുടെ മുന്‍ സെക്രട്ടറിയും നെല്‍വയല്‍-തണ്ണീര്‍ത്തട നിയമം സംരക്ഷിക്കാനായി നടത്തിയ വയല്‍രക്ഷാ ക്യാമ്പയിനിന്റെ സംഘാടകനും നെല്‍കര്‍ഷകനുമായ കെ.പി. ഇല്യാസ്‌

Read More

വിളവ് കുറയുമെന്ന വാദത്തിന് ജൈവകേരളം മറുപടി നല്‍കും

ജൈവകൃഷി വ്യാപിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നഷ്ടമുണ്ടാകുന്ന ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട്. അവരുടെ വക്താക്കളാണോ ഈ പ്രചരണങ്ങള്‍ക്ക് പിന്നിലുള്ള ശക്തിയെന്നത് ഉറപ്പായും സംശയിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് കേരള ജൈവകര്‍ഷക സമിതി സെക്രട്ടറി

Read More