വെള്ളിത്തിരയിലെ കാമരൂപങ്ങള്‍

ജാതി, വര്‍ഗ്ഗ ബന്ധങ്ങളെ ഉലയ്ക്കാതെ, സദാചാരങ്ങള്‍ക്ക് വഴങ്ങി, വിവാഹത്തിലെത്തി പര്യവസാനിക്കുന്ന ‘സഫലത’ യുടെ കഥകള്‍ പറയുന്നതിലൂടെ സദാചാരങ്ങളോടുള്ള വിധേയപ്പെടലാണ് മലയാള സിനിമയില്‍ സംഭവിക്കുന്നത്

Read More

അടിയന്തരാവസ്ഥയും നിഷ്‌കളങ്ക മലയാള സിനിമയും

മലയാള സിനിമ വരേണ്യപ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിനനുകൂലമായി മാറിയതുകൊണ്ടാണ്
അടിയന്തരാവസ്ഥയ്‌ക്കെതിരെ പ്രതികരിക്കുന്ന സിനിമകള്‍ കേരളത്തില്‍ ഉണ്ടാകാതെ പോയതെന്ന് നിരീക്ഷിക്കുന്നു

Read More

നാറാണത്ത് സൈക്കിള്‍

Read More