ഭോപ്പാലും പ്ലാച്ചിമടയും സാധാരണക്കാരന്റെ വിലയും വികസനവും

ഭോപ്പാല്‍ വാതകച്ചോര്‍ച്ചയുടെയും പ്ലാച്ചിമട പ്രശ്‌നത്തിന്റെയും എല്ലാ ചര്‍ച്ചകളും എഴുത്തുകളും നിരാകരിക്കുമ്പോള്‍ തന്നെ ഒരു മന്ത്രിയുടെയോ രാഷ്ട്രീയ നേതാവിന്റെയോ സുരക്ഷാക്രമീകരണത്തിലെ ചെറിയ പാളിച്ചപോലും എങ്ങിനെയാണ് വലിയ വാര്‍ത്തയാകുന്നത്? ഭരണതലത്തിലെ ചില ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍മാരുടെയും മാധ്യമങ്ങളുടെയും കൂറ് വികസനത്തിന്റെ ഏത് മാതൃകകളോടാണെന്ന് കെ. ശാരദാമണി വിലയിരുത്തുന്നു

Read More