സാമൂഹ്യമാറ്റത്തിനായുള്ള ആരോഗ്യവിപ്ലവം

ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ ജനകീയ സമരങ്ങളില്‍ സജീവമായി പങ്കെടുക്കുകയും അതില്‍ നിന്നെല്ലാം പിന്‍വാങ്ങിയ ശേഷം
വണ്‍ഡേ സ്‌കൂള്‍ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ മുഴുകാന്‍ ഇടയാവുകയും ചെയ്ത സാഹചര്യം വിവരിക്കുന്നു ഡോക്യുമെന്ററി സംവിധായകനും ആക്ടിവിസ്റ്റുമായ കെ. സതീഷ്

Read More