അഴിമതിക്കാര്‍ക്കെതിരെ ഒന്നിക്കണം

നമുക്ക് നീതിലഭിക്കേണ്ട ഭരണകൂടത്തില്‍ നിറയെ അഴിമതിക്കാരാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള പാവപ്പെട്ട ആളുകള്‍ പ്രബുദ്ധരാകരുതെന്ന പക്ഷക്കാരാണ് ഭൂരിപക്ഷം ഭരണാധികാരികളും. എന്‍ ബി എയുടെ പ്രവര്‍ത്തകനായ ചേതന്‍

Read More