“മനുഷ്യാവകാശ സാമൂഹ്യസംഘടനകള്‍ ഉത്തരവാദിത്വം നിറവേറ്റിയില്ല”

ലാലൂര്‍ മലിനീകരണ വിരുദ്ധ സമരസമിതി ചെയര്‍മാന്‍ ടി കെ വാസു സംസാരിക്കുന്നു

Read More