പത്രപ്രവര്‍ത്തനരംഗത്തുണ്ടായ പരിവര്‍ത്തനങ്ങള്‍

പത്രപ്രവര്‍ത്തനത്തില്‍ ആദര്‍ശ നിഷ്ഠയ്ക്ക്
ഇന്ന് പ്രസക്തിയുണ്ടോ? പത്രങ്ങള്‍ വായിക്കുന്നവര്‍
കിണറ്റിലെ തവളകളായി പരിണമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാല്‍
പത്രപ്രവര്‍ത്തനത്തിന്റെ ദൗത്യം പുനര്‍നിര്‍ണ്ണയിക്കപ്പെടണം.
മൂര്‍ച്ചയുള്ള എഡിറ്റോറിയലുകളിലൂടെ പത്രധര്‍മ്മത്തിന്
ജനപക്ഷമുഖം നല്‍കിയ പത്രാധിപര്‍
ടി.വി. അച്ചുതവാര്യര്‍ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

Read More

സഖാവ് അച്ചുതാനന്ദന്റെ ബഡായി

Read More

വൈദ്യുതി ബോര്‍ഡിന് ഒരു കായകല്‍പക ചികില്‍സ

Read More